Domov > Novinky > Obsah

Čo je dizajn odevných doplnkov?

Jun 05, 2017


Dizajn odevných doplnkov bol chválený ako "kryštalizácia kultúry, vedy a techniky, tieň histórie a barometer hospodárskeho rozvoja." Jednoducho povedané, dizajn rackovej prezentácie je efektívny na prenos a prijímanie informácií pre Účel, v obmedzenom priestore a regióne, zobrazenie rekvizít, architektúry, interiérového priestoru, textu, grafiky, zvuku a videa na výzdobu, nosičov informácií, vzbudzovania ľudských exponátov, fyzickej a duševnej reakcie a vytvorenie príjemného prostredia s behaviorálnymi aktivitami Všetky vedy a technológie .

图片1.JPG

S rastúcim dopytom po trhu s odevmi sa objavujú aj rôzne doplnky na oblečenie, takže oblečenie zobrazuje stojan vo výrobe, obehu a ďalších aspektoch plnej aplikácie. Oblečenie displej ako jeden z odvetví priemyslu, jeho rýchlosť vývoja je ohromujúci, s rastom čínskej celkovej ekonomiky, rýchly rozvoj logistiky, oblečenie výrobky na trhu rastúci dopyt po oblečení displeja je tiež rastúci dopyt. Aby dopyt na trhu naďalej rástol.

Clothing Display Fixtures.JPG

Rozširovanie projektu, rozmanitosť produktov s cieľom splniť požiadavky na oblečenie na displeji oblečenia a zároveň zvýšiť dopyt po značke oblečenia na vystavovanie, mnohé výrobné podniky navrhujú a vyvíjajú diverzifikovaný displej. V obmedzenom priestore miesta môže byť oblečenie efektívnejšie zobrazené, aby sa publikum v obmedzenom priestore a čase dostalo najefektívnejších informácií a zvolilo si svoj obľúbený tovar.

图片3.JPG